logo

PODMÍNKY

OBCHODNÍ PODMÍNKY (všeobecné podmínky obchodování)

Školený se zavazuje, že prodej a používaní LuxusLashes produktů bude dělat s velkou opatrností, aby tak zabránil poškození oka. Školení je zaměřeno na praktickou a teoretickou část tréninku tak, aby školený po jeho ukončení mohl ve svém místě podnikání vykonávat prodlužování řas. Pokud úroveň školeného nebude postačující, nebo nebude-li si jist svými znalostmi, muže školený navštívit další školení, aby tam obnovil své znalosti a rozšířil své praktické dovednosti; za předpokladu, že takovýto školený pracuje s výrobky Luxus Lashes a také tyto výrobky pravidelně odebírá, nebudou mu v tomto případě účtovány náklady na přeškolení.

Výhradní zástupce LuxusLashes, kterým je salon YES VISAGE s.r.o. má jako jediný právo vystavit osvědčení – Certifikát LuxusLashes. Školenému za žádných podmínek není povoleno provádět školení nebo prodávat produkty dalšímu prodávajícímu. LuxusLashes ani Salon YES VISAGE s.r.o. v žádném případě neodpovídá za nesprávné používání produktů a aplikaci LuxusLashes jinými subjekty.

Školený dodržuje regionální doporučené minimální prodejní ceny výrobků a aplikace Luxus Lashes.

Žádné reklamní produkty LuxusLashes nesmí být poskytovány a prodávány dalším prodávajícím. Konkurenční produkty nesmí být za žádných podmínek nabízeny a prodávány pod jménem LuxusLashes.

PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ TÉTO WEBOVÉ PREZENTACE

Všechny obrázkové, textové a zvukové soubory jako i animace, videa, atd. a všechny ostatní součásti této webové prezentace jsou chráněny autorskými právy. Obchodní užívání si vyžaduje výslovné písemné povolení.

Společnost LuxusLashes seskupuje informace uvedené na této webové prezentaci a velmi pozorně průběžně aktualizuje její obsah. I přesto přebírá společnost LuxusLashes pouze malou odpovědnost za eventuální chybné nebo neúplně zprostředkované informace (včetně závazku vůči třetí osobě). Za obsahy třetí osoby, které jsou zobrazeny prostřednictvím odkazu (hyperlinku), firma LuxusLashes nepřebírá odpovědnost. Obsah této webové prezentace se může kdykoliv a bez předchozího oznámení měnit. Celkový obsah této webové prezentace je chráněn autorským právem. Všechna práva jsou vyhrazena. Každé přehodnocení či použití si vyžaduje výslovné povolení společnosti LuxusLashes a/nebo aktuálního majitele autorských práv.